Revolučná digitalizácia miest a obcí

Životné prostredie

Vybudujte bezpečné mesto pre svojich občanov a majte porušovanie zákona pod kontorlou. Systémy vyhodnotia automaticky vandalizmus, detailne zobrazia osoby, informujú o zlom státi vozidiel so zobrazením ŠPZ, vedia zobraziť voľné parkovacie miesta a dokážu riadiť dopravu na parkoviskách. V prípade potreby pošlete okamžite na miesto mobilnú jednotku.

Revolučná digitalizácia miest a obcí

Životné prostredie

Vybudujte bezpečné mesto pre svojich občanov a majte porušovanie zákona pod kontorlou. Systémy vyhodnotia automaticky vandalizmus, detailne zobrazia osoby, informujú o zlom státi vozidiel so zobrazením ŠPZ, vedia zobraziť voľné parkovacie miesta a dokážu riadiť dopravu na parkoviskách. V prípade potreby pošlete okamžite na miesto mobilnú jednotku.

Vyberte si tému

Monitoring kvality ovzdušia

Inteligentné snímače pre meranie kvality ovzdušia dokážu zbierať údaje o CO2, CO, NO, NO2, O3, prachové častice PM2,5, PM10, teplotu a atmosférický tlak.

Monitoring hladiny a kvality vôd

Náš systém monitoruje úroveň hladiny a kvalitu vody v riekach, spodných vodách, vodných plochách a nádržiach v bližšom aj širšom okolí Vášho mesta.