SMART CITY

Monitorovanie ovzdušia

Inteligentné snímače pre meranie kvality ovzdušia dokážu zbierať údaje o CO2, CO, NO, NO2, O3, prachové častice PM2,5, PM10, teplotu, chladenie, atmosférický tlak. Je možné ich využiť v exteriéri, ale aj v interiéri, dáta spracovávať, ale aj v reálnom čase upozorniť občanov cez sms, webový portál, mobilnú aplikáciu mesta, televíziu či city lighty na dôležité hodnoty či zmeny.

 

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Na základe nameraných hodnôt sa vykonáva spracovanie a analýza nameraných údajov. Náš systém zabezpečuje agregáciu a štatistiku zo všetkých senzorov, zároveň dokážeme vyvolať ďalšie akcie na základe konfigurácie a nastavených hodnôt, ako je automatické rozosielanie SMS pre občanov ako varovanie, alebo upozorniť vyučujúceho pedagóga na vydýchaný vzduch v miestnosti, prípadne odbor životného prostredia na prekročené hodnoty v priemyselnom parku.

 

Pre lepší život v meste

Pre občana

V čase stále meniacich sa poveternostných podmienok a zvyšovania nečistôt v mestách má občan aktuálne informácie o počasí a vidí aj úroveň znečistenia, aby sa mohol v prípade potreby chrániť. Zároveň je ochránené dieťa v školách, kde sa sledujú škodlivé látky a vyučujúceho pedagóga na zhoršenie upozornia, aby triedu vyvetral.

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Dôležité dáta o miere znečistenia v meste môžu slúžiť na zvýšenie prevencie, aby sa ochránilo zdravie obyvateľov. Sledujte všetky ukazovatele a budujte zdravé mesto, v ktorom žijú zdraví ľudia.

 

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci životného prostredia slúži systém na sledovanie a analýzu stavu. Všetky dáta zaznamenáva, zobrazuje a vie vyexportovať. V prípade výraznej či nebezpečnej zmeny vie vyslať varovný signál cez rôzne komunikačné nástroje ako je sms, push-notifikácia do mobilnej aplikácie, televízie, oznam do rozhlasu.

ANTIK SMART CITY KVALITA OVZDUŠIA

Produktový rad

ANTIK SMART CITY KVALITA OVZDUŠIA

Produktový rad

Snímač kvality ovzdušia

Snímač kvality ovzdušia

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk