SMART CITY

Mestský webový portál

Zmeníme Váš starý internetový portál na nový inteligentný portál, ktorý bude slúžiť ľuďom a bude tvoriť základnú informačnú kostru celého mesta. Pomôžeme Vám vytvoriť smart riešenie pre informovanie a komunikáciu s občanmi mesta, s použitím najmodernejších technológií a prepojením na Vaše informačné systémy.

 

 

Ciele portálu

Prehľadnosť

Portál je prispôsobený pre hľadačov, ktorý majú k dispozícií špeciálny vyhľadávač s našepkávačom a tak isto aj pre klikačov tak, aby našli všetko do 3 klikov. Portál sa skladá z hlavných častí, a to  samospráva, úrad, ako vybaviť, život v meste, podnikateľ, turista a kontakt. Portál neustále zlepšujeme na základe dát z analytických platforiem google analytics, hotjar a podobne. 

 

Ciele portálu

Informovanosť

Prehľadným spôsobom sa na portáli zobrazujú časti, ako napríklad aktuality, oznamy všetkých sekcií úradu a organizácií mesta, podujatia s možnosťou online rezervácie, projekty, VZN, poslanci, profily štruktúry mestského úradu, organizácie, kontakty, zasadnutia, alebo aktuálne hlásenia o rozkopávkach, technických haváriach či uzáveroch v meste. Cieľom portálu je dostať človeka z rôznych ciest vždy do životnej situácie, kde nájde prehľadne všetky informácie a prepojenie na UPVS. Oznamy, životné situácie či dokumenty sa viažu na viaceré časti portálu a ťahajú sa na dané miesta automaticky.

 

 

Ciele portálu

Komunikácia

Zapojte občana do diania v meste, opýtajte sa na jeho názor cez ankety, alebo ho nechajte vyjadriť sa k projektom, či článkom na webe, nechajte digitálne hlasovať občanov o participatívnom rozpočte, dajte im možnosť jednoducho napísať priamo cez web zamestnancovi bez potreby použitia emailovej adresy, dajte mu možnosť poslať podnet na zlepšenie v meste, ktorý príde konkrétnej sekcii na mestskom úrade, aby ho vyriešila. Je možné komunikovať so všetkými občanmi, alebo len s občanmi s trvalým bydliskom v meste. 

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Celé riešenie sa implementuje veľmi jednoducho. Náš tím zanalyzuje Váš starý portál a používané informačné sytémy v samospráve. Navrhneme nové rozmiestnenie, zmenu, pridanie, alebo zrušenie jednotlivých častí webu. Tie dáta, ktoré mesto má v informačných systémoch a na ostatné sa bude používať náš systém. Následne všetky texty, obrázky a dokumenty prenesieme s našim tímom na nový webový portál do novej prehľadnej štruktúry. 

 

 

Pre lepší život v meste

Pre občana

Občan si nájde informácie jednoducho a rýchlo, zároveň získa možnosť zapájať sa aktívne do verejných vecí , cez rôzne komunikačné nástroje. Nemusí sa vyjadrovať na sociálnych sieťach, alebo hovoriť svoj názor susedovi, ale povie ho priamo Vám. 

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Občan vníma mestský úrad ako úrad a nie ako mesto a to treba zmeniť! Je dôležité mať spojenie s občanom a vzbudiť v ňom záujem o miesto v ktorom žije. Začnite informovať občana cielene cez rôzne kanály, ktoré ovládate jedným klikom cez jedno administračné rozhranie.

 

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Na informovanosť a komunikáciu s občanmi Vám stačí jeden nástroj. Administrácia obsahuje 27 častí, kde sú definované konkrétne polia pre danú sekciu, ktoré je potrebné vyplniť, vyklikať, alebo pridať prílohu, či iný parameter a dané dáta sa vykreslia v reánom čase v niekoľkých miestach na webovom portáli, v mobilnej aplikácií, city light, elektronickej úradnej tabuli, televízií a podobne. Jednotlivé sekcie mestského úradu a organizácie, ktoré spravujú svoju časť systému vidia len svoje časti, ktoré môžu vytvárať a upravovať. Všetky zmeny sa v systéme logujú a ukladujú. 

 

Moduly sú plne prepojené s našimi Antik systémami, aby občanovi priniesli zaujímavé funkcie a zároveň sú kompatibilné aj s externými informačnými systémami ako Corageo, Lomtec, Invipo, Odkazprestarostu, Softip a Lepšia obec. Tak isto je systém prepojený na UPVS.

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk