SMART CITY

Monitorovanie hladiny vôd

Náš systém monitoruje úroveň hladiny riek, spodných vôd, vodných plôch a nádrží v bližšom aj širšom okolí Vášho mesta. V prípade zvýšených hodnôt hladín, systém automaticky včas varuje občanov. Výška hladiny vôd pod dohľadom na mnohých miestach znamená včasné varovanie v prípade prívalových vĺn a teda aj samotnú prevenciu pred povodňami. Následky týchto neskorých varovaní sú často nie len materiálneho charakteru. 

 

SMART CITY

Monitorovanie kvality vôd

Náš systém monitoruje aj PH, rozpustený kyslík, zakalenosť vody, chemikálie a teplotu. Monitoringom kvality vôd je možné presne identifikovať zdoje znečistenia vôd. Kvalita vody má bezpochyby vplyv na samotné životné prostredie, a potravinový reťazec napr. rýb a iných živočíchov. Sledovanie dôležitých parametrov kvality vody je preto na vysokej priečke hodnôt nášho vodného hospodárstva.

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Implementácia zariadenia si nevyžaduje žiadnu pracnosť, žiaden prívod elektrickej energie ani kabeláže. Pomocou IoT siete Lorawan, ktorú prevádzkujeme, zabezpečíme bezproblémové posielanie dát zo zariadenia do systému na analýzu a vyhodnotenie.

 

 

Pre lepší život v meste

Pre občana

Varujte občana cez SMS, webový portál, mobilnú aplikáciu, citylight, televíziu, rozhlas o zvýšení hladiny včas, aby sa vedel pripraviť na prípadné vyliatie z koryta. 

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Majte aktuálne dáta o stave hladiny, aby ste vedeli čím skôr informovať občanov cez komunikačné kanály a zvolať pohotovostné záchranné zložky. Zároveň majte informácie o kvalite svojich riek, potokov a jazier, pre zlepšovanie podmienok života v nich, prípadne pre rekreáciu svojich občanov. 

 

 

Všetko pod kontrolou

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci životného prostredia slúži systém na sledovanie a analyzovanie stavu. Všetky dáta zaznamenáva, zobrazuje a vie vyexportovať. V prípade výraznej či nebezpečnej zmeny vie vyslať varovný signál cez rôzne komunikačné nástroje ako je SMS, push-notifikácia do mobilnej aplikácie, televízie, oznam do rozhlasu.

 

ANTIK SMART CITY MONITORING HLADINY A KVALITY VÔD

Produktový rad

ANTIK SMART CITY MONITORING HLADINY A KVALITY VÔD

Produktový rad

Snímač hladiny vôd

Antik LoRaWan Senzor hladiny vody monitoruje hladinu vody v riekach, jazerách alebo iných vodných nádržiach. Senzor vyšle upozornenie v prípade, že voda dosiahne maximálnu úroveň.

 

Snímač kvality vôd

Kontrola kvality vody umožňuje sledovať hodnoty, ktorých včasné detegovanie môže byť významným preventívnym krokom pred najrôznejšími problémami spojenými s pitím takejto vody. 

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk