Slovenské smart riešenia pre mestá

Slovenské mestá:
Výber realizovaných projektov

Všetky naše systémy a senzory sú nasadené v reálnom živote pre zlepšovanie života obyvateľov a postupne budujeme inteligentné mestá na celom svete. Pozrite si naše Slovenské referencie. 

Slovenské smart riešenia pre mestá

Slovenské mestá:
Výber realizovaných projektov

Všetky naše systémy a senzory sú nasadené v reálnom živote pre zlepšovanie života obyvateľov a postupne budujeme inteligentné mestá na celom svete. Pozrite si naše Slovenské referencie. 

Košice

Prvé krajské mesto, ktoré sa v rýchlom tempe stáva naozaj smart. Spúšťame v ňom riešenia, ktoré sú prepojené a denne pomáhajú ľuďom.

 

Veľký Šariš

Aj menšie mestá môžu byť smart. V meste sme spustili už 8 našich smart modulov a postupne budujeme ďalšie, ktoré pomôžu občanom aj mestu.

 

Banská Bystrica

Spojili sme IS mesta do dátovej kocky, pridali naše moduly s výstupom na nový smart webový portál, mobilnú aplikáciu a visit webový portál.

 

Žilina

Spojili sme IS mesta do dátovej kocky, pridali naše moduly s výstupom na nový smart webový portál a mobilnú aplikáciu so 16 funkciami.

 

Kežmarok

Vytvorili sme nový webový portál mesta spolu pre občanov, nový visit webový portál pre turistov s mestskou a žiackou platobnou kartou.

 

Poprad

Mesto využíva elektrické motorky pre mestkú políciu, našu zdieľanú flotilu, nabíjacie stanice pre všetky druhy dopravy a turistický systém.