SMART CITY

Parkovací systém

Kombináciou novej technológie podzemných parkovacích senzorov a inteligentných kamier s rozoznávaním obsadených miest a evidenčných značiek spolu s diaľkovo riadenými navigačnými tabuľami a smart mobilnou aplikáciou vieme obyvateľom a návštevníkom skrátiť čas hľadania voľného miesta v spletitých uličkách s možnosťou okamžitého zaplatenia za parkovanie jedným klikom. Jednoduchou a veľmi rýchlou nasaditeľnou funkciou je aj kontrola miest, kde parkovanie nie je dovolené – mestská polícia tak výrazne zvýši svoju efektívnosť a môže sa venovať dôležitejším úlohám. 

 

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Systém parkovacích miest a zón je monitorovaný senzormi obsadenosti alebo inteligentným kamerovým systémom. Parkovacie senzory sú umiestnené na každom parkovacom mieste a získavajú údaje o obsadenosti konkrétnych parkovacích miest. Inteligentný kamerový systém detekuje koľko vozidiel sa nachádza v danej zóne. Kamerový systém je inštalovaný  na vstupoch a výstupoch z danej zóny. Na základe týchto údajov dokáže identifikovať, koľko vozidiel sa nachádza v zóne a koľko je voľných parkovacích miest. Monitorovanou parkovacou zónou môže byť parkovisko, celá ulica, alebo areál. 

 

PARKOVACIE SYSTÉMY NA MIERU ZA MINIMÁLNE NÁKLADY

Funkcie a vlastnosti

Inteligentné riešenie problémov statickej dopravy

Riadenie vyťaženosti parkovacích miest - úprava poplatkov

Platba za parkovanie s overovacím systémom pre mestskú políciu

Kontrola - zvýšenie efektivity práce mestskej polície

Online monitorovanie parkovacích miest

Navigácia k voľným parkovacím miestam

Možnosť rezervácie parkovacieho miesta

Redukcia nelegálneho parkovania

Online informácie pre vodičov (appka, tabule)

Monitorovanie zlého parkovania

Pre lepší život v meste

Pre občana

Pomocou získaných dát z obsadenosti parkovacích miest  je možné občana alebo návštevníka mesta navigovať na konkrétne voľné parkovisko, alebo až na konkrétne voľné parkovacie miesto. Je možné vytvoriť sieť digitálnych informačných panelov v celom meste alebo lokalite, na ktorých sa budú zobrazovať informácie obsadenosti v najbližšom okolí a samozrejme dať tieto informácie aj do mestskej mobilnej aplikácie. Možnosťou je aj rezervácia parkovacieho miesta na určitý čas za vyšší poplatok. Cieľom je zjednodušiť hľadanie a platbu za parkovanie pre občanov a návštevníkom.

 

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Parkovanie v meste je veľká téma, je neustále ťažšie nájsť voľné parkovacie miesto a kontrolovať automobily mestskou políciou. Systém sprehľadní parkovanie, automaticky uporozní na nezákonné parkovanie, alebo na pravdepodobný výskyt nezaplateného parkovného. Pomocou systému vie mesto upravovať parkovaciu politiku a ceny v reálnom čase, parkovanie bude viac dostupné. Vyzbiera viac financií za parkovanie cez ďalšie možnosti zaplatenia, aj vďaka hláseniam o nelegálnom parkovaní. Dáta je možné využiť aj na ďalšie analýzy a spracovanie. 

 

PARKOVACIE SYSTÉMY NA MIERU ZA MINIMÁLNE NÁKLADY

Funkcie a vlastnosti

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci parkovania systém zobrazuje všetky senzory, alebo kamery, ktoré sú umiestnené na celom území mesta. Každá položka má svoj detail a zobrazuje svoj stav, využiteľnosť, prípadne automaticky nahlási nezákonné parkovanie pre informovanie mestskej polície. V systéme sa nastavuje aj parkovacia politika mesta. Všetky dáta o parkovaní sa ukladajú pre analytické spracovanie. 

 

ANTIK SMART CITY PARKOVACIE SYSTÉMY

Produktový rad

ANTIK SMART CITY PARKOVACIE SYSTÉMY

Produktový rad

Antik LoRaWan nadzemný parkovací senzor

Nadzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detekovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest.

 

Antik LoRaWan podzemný parkovací senzor

Podzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detekovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest. 

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.