SMART CITY

Parkovanie v meste

Pomocou nášho prakovacieho systému pre centrum mesta zefektívnite vyberanie poplatkov prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej si občan, alebo návštevník zakúpi parkovací lístok jedným klikom. Aplikácia zistí aktuálnu polohu pri parkovaní so zónou v ktorej sa nácháza, môže si vybrať z rôznych variánt časovej dĺžky parkovania, dostane upozornenie ak sa bude blížiť koniec platnosti parkovacieho lístku a aplikácia obsahuje aj funkciu navigácie k svojmu vozidlu.

 

 

Najmodernejšia technológia

Rezidenčné parkovanie

Tlak na implementáciu rezidenčného parkovania je stále väčší. Náš systém zjednoduší a zautomatizuje celú implementáciu a prevádzku pre občana a mesto. Občan si jednoducho zaregistruje a spravuje svoje automobily a zóny, kde s nimi chce parkovať. V aplikácií je možné priamo zaplatiť za rezidenčné karty, je možné zakúpiť pre návštevy návštevné parkovacie miesto či kúpiť klasické parkovanie v rôznych mestských zónach. Samozrejmosťou sú automatizované parkovacie notifikácie.

 

SMART CITY

Parkovací navigačný systém

Kombináciou novej technológie podzemných parkovacích senzorov a inteligentných kamier s rozoznávaním obsadených miest a evidenčných značiek spolu s diaľkovo riadenými navigačnými tabuľami a smart mobilnou aplikáciou vieme obyvateľom a návštevníkom skrátiť čas hľadania voľného miesta v spletitých uličkách s možnosťou okamžitého zaplatenia za parkovanie jedným klikom. Jednoduchou a veľmi rýchlou nasaditeľnou funkciou je aj kontrola miest, kde parkovanie nie je dovolené – mestská polícia tak výrazne zvýši svoju efektívnosť a môže sa venovať dôležitejším úlohám. 

 

 

PARKOVACIE SYSTÉMY NA MIERU ZA MINIMÁLNE NÁKLADY

Základné funkcie a vlastnosti

Inteligentné riešenie problémov statickej dopravy

Vytvorenie parkovacieho profilu pre rezidenčné parkovanie občana

Občan spravuje celý svoj vozový park v jednej aplikácií

Jednoduché platby za všetky dopravné služby v meste

Nastavovanie a správa rôznych zón a poplatkov parkovania

Online informácie pre vodičov (appka, tabule)

Systém návštevného parkovania

Udelovanie fyzických a virtuálnych pokút

Zvýšenie efektivity práce mestskej polície

Online monitorovanie parkovacích miest

Navigácia k voľným parkovacím miestam

Možnosť rezervácie parkovacieho miesta

Redukcia nelegálneho parkovania

Monitorovanie zlého parkovania

Možnosť prepojiť so systémom čítania EČV

Pre lepší život v meste

Pre občana

Parkovací navigačný systém je veľkou pomocou pre vodičov pri hľadaní voľných parkovacích miest. Navyše prispieva k plynulosti cestnej premávky a znižovaniu CO2 vo vzduchu. Menej populárnym riešením je zavádzanie parkovacej rezidenčnej politiky, ale je veľkou výhodou, ak je systém pre občanov a návštevníkov jednoduchý a ideálne spojený práve z parkovacím navigačným systémom, aby za zaplatenie rezidenčnej karty dostali službu jednoduchého vyhľadania parkovacieho miesta pomocou aplikácie, alebo navigačných tabúľ.

 

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Parkovanie v meste je veľká téma, je neustále ťažšie nájsť voľné parkovacie miesto a kontrolovať automobily mestskou políciou. Systém sprehľadní parkovanie, automaticky uporozní na nezákonné parkovanie, alebo na pravdepodobný výskyt nezaplateného parkovného. Pomocou systému vie mesto upravovať parkovaciu politiku a ceny v reálnom čase, parkovanie bude viac dostupné a z vyzbieraných financií je možné zlepšovať parkovanie v celom meste. Dáta je možné využiť aj na ďalšie analýzy a spracovanie. 

 

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci parkovania systém zobrazuje všetky senzory, alebo kamery, ktoré sú umiestnené na celom území mesta. Každá položka má svoj detail a zobrazuje svoj stav, využiteľnosť, prípadne automaticky nahlási nezákonné parkovanie pre informovanie mestskej polície. V systéme sa nastavuje aj parkovacia politika mesta. Všetky dáta o parkovaní sa ukladajú pre analytické spracovanie. 

 

ANTIK SMART CITY PARKOVACIE SYSTÉMY

Produktový rad

ANTIK SMART CITY PARKOVACIE SYSTÉMY

Produktový rad

Antik LoRaWan nadzemný parkovací senzor

Nadzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detekovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest.

 

Antik LoRaWan podzemný parkovací senzor

Podzemný parkovací senzor umožňuje obyvateľom miest a samosprávam detekovať obsadenosť konkrétnych parkovacích miest. 

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk