SMART CITY

Odpadové hospodárstvo

Dnes, žiaľ, veľakrát nastane situácia, keď smetiari urobia doslova zbytočný výjazd za zberom odpadu a vrátia sa s poloprázdnym autom. Vyhnúť sa takému nerozumnému zaobchádzaniu, či už zo strany míňania pohonných látok, alebo v rámci časového harmonogramu pracovníkov má na starosti senzor, ktorý dokáže detekovať naplnenosť, resp. nenaplnenosť kontajnerov. Informácia o stave naplnenosti, o pláne vyprázdnenia smetných košov, informácie o pristavení nadrozmerných kontajnerov sa tak dostane aj k občanovi.

 

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Jednotlivé nádoby na komunálny odpad sú vybavené inteligentným senzorom, ktorý sníma naplnenosť daného kontajnera. Informácie prenáša do softvéru, ktorý ich spracuváva, vyhodnocuje, zobrazuje stav naplnenosti a vypočítava najlepšiu možnú trasu pre zber odpadu v meste.

 

Pre lepší život v meste

Pre občana

Údaje o naplnenosti sú dostupné aj pre občanov cez mobilnú aplikáciu alebo webovú stránku mesta. Informácie sú cielené podľa miesta bydliska. Tak občan vie ako sú smetné koše naplnené a kedy ich prídu vyprázdniť. Na sídliskách vidia, či je vôbec ešte priestor pre vynesenie smetného koša z domácnosti a v zónach s rodinnými domčekmi vedia aký druh separovaného odpadu prídu pracovníci vyniesť. Tak isto získajú informáciu aj o pristavení a voľnej kapacite veľkokapacitných kontajnerov v okolí.

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Samospráva má komplexný prehľad o naplnenosti jednotlivých smetných nádob a kontajnerov v reálnom čase. Technické služby na základe týchto údajov vedia operatívne prispôsobiť harmonogram prác. 

 

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci odpadov slúži systém na sledovanie a analyzovanie stavu. Systém zobrazuje dispečingu stav zberných nádob, analyzuje, ktoré zariadenia by mali byť v nasledujúcom výjazde vyzbierané v danej lokalite a sleduje pohyb zberných vozidiel. O stave ich zberných nádob, umiestnení veľkokapacitného kontajnera a o termíne zberu daného druhu odpadu sú informovaní cez push notifikácie v ich mobilnej aplikácií mesta.

 

ANTIK SMART CITY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Produktový rad

ANTIK SMART CITY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Produktový rad

Detektor naplnenosti odpadových nádob

Detektor naplnenosti odpadových nádob pracuje na sieti LoRaWAN / NB-IoT a na zistenie hladiny odpadu v kontajneri používa ultrazvukový senzor. 

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk