SMART CITY

Adaptívne riadenie dopravy

Na základe údajov o dopravnej situácii v meste systém poskytuje komplexné informácie pre adaptívne riadenie semaforov a uprednostnovanie vozidiel hromadnej dopravy, či vytváranie zelených koridorov pre rozpustenie dopravných špičiek. 

 

 

Najmodernejšia technológia

Ako to funguje?

Systém pomocou kamier, senzorov vo vozovke a vo verejnej doprave mení prioritu púšťania dopravu cez križovatky tak, aby verejná doprava spĺňala trafikon. Zároveň v prípade zápchy, digitálne informačné panely, ktoré sú umiestnené pri cestách informujú vodičov o dopravnej situácii a tieto informácie sa presúvajú aj do mobilnej aplikácie mesta. V prípade dopravnej nehody alebo zníženej prejazdnosti presmerujú vodičov na iné trasy. 

 

Pre lepší život v meste

Pre občana

Jednoduchá a rýchla orientácia v premávke pomocou mobilnej aplikácie, alebo informačných panelov, ktoré zobrazia vodičom lepšiu trasu. V rámci verejnej dopravy, ktorá je púšťaná prioritne je výhodou cestovať týmto druhom dopravy. 

 

Pre jednoduchšiu prácu

Pre samosprávu

Systém zjednodušuje pohyb autmobilov v meste a v maximálnej možnej miere podporuje verejnú dopravu, ktorá má vždy prednosť a musí spĺňať trafikon. Je to veľký motivačný nástroj pre využívanie tohto druhu dopravy s ktorým občan nikdy nebude meškať.

 

VŠETKO POD KONTROLOU

Riadiaci softvér

Riadiaci softvér Smart City portal je platformou, ktorá poskytuje jeden centralizovaný nástroj pre manažment, analýzu, vyhodnocovanie a monitorovanie celého inteligentného ekosystému v meste. Dané informácie sa tiež automatizovane posielajú na komunikačné kanály, aby sa informácie dostali v reálnom čase k občanom. 

 

V rámci adaptívneho riadenia dopravy systém v reálnom čase vyhodnocuje stav ciest na jednotlivých dopravných uzloch v meste a sleduje pohyb vozidiel hromadnej dopravy s prepojením na grafikon. Prioritne púšťa hromadnú dopravu, aby spoje nemeškali a boli pre občanov najlšpšou možnosťou prepravy a následne inteligentne presúva dopravu na ďalšie ťahy, o čom informuje cez informačné panely a cez mobilnú aplikáciu, kde zobrazí aj návrh trasy.

 

Váš partner pre inovácie

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame, poradíme, ukážeme riešenia v praxi a vytvoríme Vám ponuku na mieru.

Tel: +421 553 062 264

E-mail: smart@antik.sk